วิดีทัศน์แนะนำการทำการทดลอง

  1. ชุดทดลองเรื่องพลังงานกับการเคลื่อนที่
  2. ชุดทดลองเรื่องแม่เหล็ก
  3. ชุดทดลองเรื่องไฟฟ้า
  4. ชุดทดลองเรื่องอิเล็กทรอนิกส์
  5. DIY : การสร้างกล้องจุลทรรศน์ต้นทุนต่ำคุณภาพพร้อมใช้งาน
  6. DIY : การสร้างกล้องดูดาวต้นทุนต่ำคุณภาพพร้อมใช้งาน