รายละเอียด
หมวด: Hall of Fame

ขอแสดงความยินดีให้กับนายจิรัฐ คงกะพันธ์
2019-03-25
นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ. อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย