รายละเอียด
หมวด: Hall of Fame

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา-วิชาการ “เน็ตเวิร์กเกมส์ (Network Game)” ครั้งที่ 22  : Train to Sunshine
2019-02-16-17
จัดขึ้นในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง