รายละเอียด
หมวด: Hall of Fame

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในผลงานเรื่อง "เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและอุปกรณ์ประคบร้อนอัตโนมัติ"
2018-02-02
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561