รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560 16:34

2017-07-31
อ.อลิษา สุนทรวัฒน์ และ อ.ชวนพิษ จิระพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ครั้งที่ 12 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 –15.00 น. ณ โรงแรงเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม