รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพุธ, 28 มิถุนายน 2560 08:35

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมชุมชนแก่นักเรียนปฐมวัย นักเรียนและครูในตำบลคลองด่าน
2017-06-21
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม