รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 08:28

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2
2017-06-16
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ