รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2560 08:03

กิจกรรมซ่อมและดูและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
2017-06-09
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมซ่อมและดูและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ