รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 14:57

โครงการสัมมนาวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง Thailand 4.0 policy and Technology trends update for Computer Science career
2017-05-18
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.45 น.
ณ สื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร