รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 17:08

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร "Smart Life Smart Work"
2017-05-15
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
โดย อาจารย์ ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์