รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 17:07

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานนำเสนอและสื่อการสอนสร้างสรรค์มหัศจรรย์ PowerPoint” และโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2017-05-09
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2-429) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โดยจัดอบรมให้กับครูสอนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนใน ต.คลองด่าน และเจ้าหน้าที่ อบต. คลองด่าน จ.สมุทรปราการ