รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 17:05

กิจกรรมพัฒนาครูสร้างสื่อการสอน เรื่อง “การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์พิชิตคณิตศาสตร์ด้วย The Geometer’s Sketchpad (GSP)”
2017-05-08
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560