รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 06:05

โครงการพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน) “การจัดการข้อมูลเอกสารและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต้นแบบ”
2017-05-09-1
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ