รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 09:52

การศึกษาดูงาน การเพาะเลี้ยงและการแปรรูปปลาสลิด ณ จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
2017-03-03
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560