รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2560 16:39

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ
2017-02-22
เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-11.00 น.

คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วม “พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง  พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรมช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ โดยมีพิธีอัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงและจัดขบวนแห่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาร่วมสักการะบูช