รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2559
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 21 ตุลาคม 2559 12:40

โครงการร่วมสืบสานประเพณีรับบัว ประจำปีการศึกษา 2559
2016-10-13
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-12.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ได้จัดโครงการร่วมสืบสานประเพณีรับบัว ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ โดยนำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม“ประเพณีรับบัว”รวมถึงจัดให้มีการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กและให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพยาธิลำไส้แก่ประชาชนที่มาร่วมในงานประเพณีดังกล่าว