25550831HCU 
 bachelor menu
 graduate menu
 SMS
hcunews
   
3494780
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
204
329
1205
3225540
11891
16331
3494780

Your IP: 54.159.85.193
Server Time: 2018-05-23 20:12:25
Start : 20 November 2003
   
รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน
จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
2014-04-08
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการ

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจในการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิค
2014-01-31
พฤศจิกายน  2556 – มกราคม 2557
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการ

รายละเอียด

โครงการการจัดการความรู้
“การให้บริการวิชาการสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชน”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะที่สี่
“เทคนิคการขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน จากแหล่งทุนวิจัย สกว. โดยนักวิชาการ”
2014-03-17
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการ

รายละเอียด

โครงการการจัดการความรู้ “การผลิตตำราสู่การตีพิมพ์เผยแพร่”
2014-06-11-2
เดือนมิถุนายน 2556 – เดือนเมษายน 2557
องค์ความรู้จาก โครงการการจัดการความรู้ “การผลิตตำราสู่การตีพิมพ์เผยแพร่”

รายละเอียด

โครงการการจัดการความรู้ “การสร้างงานวิจัย”
2014-06-11-1
เดือนมิถุนายน 56  – เดือนเมษายน 57
องค์ความรู้จาก โครงการการจัดการความรู้ “การสร้างงานวิจัย”

รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เรียนรู้การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum
2014-05-30
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ดาวน์โหลดโปรแกรม

   

ASTC2018  

ASTC2018: The 6th Academic Science and Technology Conference 2018
ASTC2018
ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ASTC2018 :การประชุมวิชาการ ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครังที่ 6 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื่นที่ส่วนขยาย มฉก.2)
ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2560
คลิก ... อ่านรายละเอียด
 

   
 sci it
services
 sciencecamp
KM
 Sci Journal
banner7
   

Login  

   

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
ลิขสิทธิ์ © 2018 Faculty of Science and Technology. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.