รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2555
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 18 มีนาคม 2556 21:03

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1

2013-03-18

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ