รายละเอียด
หมวด: ปีการศึกษา 2553
สร้างเมื่อ วันพุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2554 18:10

โครงการศึกษาการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลทรีย์

2011-02-02

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี