งานการประกวดนวัตกรรมงานประจำเพื่อการประหยัดพลังงาน

รายละเอียด
หมวด: แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน

งานการประกวดนวัตกรรมงานประจำเพื่อการประหยัดพลังงาน
2015-10-28
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
คลิก ...ชมภาพบรรยากาศในงาน
คลิก ...อ่านรายละเอียดโครงการแต่ละโครงการ