แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554

รายละเอียด
หมวด: แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน

         หมีขาวมีถิ่นอาศัยบริเวณแผ่นน้ำแข็งอาร์กติก แถบขั้วโลกเหนือ ตามปกติจะออกหาอาหาร ในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม ของทุกปี  ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดแผ่นน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกทำให้หมีสามารถเดินทางลงมาจากทางเหนือเพื่อหาอาหารได้ ผลของภาวะโลกร้อนทำให้ปีที่แล้ว (ค.ศ. 2010) ล่วงเลยมาจนถึงเดือนธันวาคมแล้ว แผ่นน้ำแข็งยังไม่เกิด หมีขาวทั้งหลาย รวมไปถึงแม่หมีและลูกอีก 2  ตัว ซึ่งอดอาหารมาแล้ว 8 เดือน ไม่สามารเดินทางลงมาหาอาหารได้ คลิป ที่แนบมานี้ แสดงให้เห็นถึงความลำบากที่ลูกหมีได้รับ และความกระวนกระวายของแม่หมีที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้

แนวทางการทำงานของคณะทำงานประหยัดพลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2554

Attachments:
Access this URL (/attachments/article/172/globalwarming.pdf)globalwarming.pdf[เอกสารแนบ]0 Kb