กิจกรรม 7ส กับโครงการ "จิตอาสาเพิ่อพัฒนา ร.ร.วัดสีล้ง"

รายละเอียด
หมวด: กิจกรรม 7 ส

กิจกรรม 7ส กับโครงการ "จิตอาสาเพิ่อพัฒนา ร.ร.วัดสีล้ง"
2016-08-24
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559