25550831HCU 
 bachelor menu
 graduate menu
 SMS
hcunews
   
3573027
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
1238
3746
3300068
16017
13276
3573027

Your IP: 54.92.164.184
Server Time: 2018-09-19 01:01:22
Start : 20 November 2003
   

ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านวิชาการ

รายละเอียด
เลขที่   เรื่อง
 82/2543 อัตราการเบิกจ่ายค่าเบี่ัยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ในการเดินทางไปปฎิบัติงานในต่างประเทศ
 50/2546 แนวปฎิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
 004/2559 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
0203(4)/127 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
072/2557 การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
01/2558 การยอมรับวารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ
138/2557 แนวปฎิบัติในการป้องกันการลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)
137/2557 หลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
128/2546 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การลาศึกษาต่อสำหรับบุคลากร พ.ศ.2546
125/2556 แนวปฎิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการเสนอบทความเพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
126/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
117/2550 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
130/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
111/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 2
   
   
   

สายตรงคณบดี  

   
 sci it
services
 sciencecamp
KM
 Sci Journal
banner7
   

Login  

   

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
ลิขสิทธิ์ © 2018 Faculty of Science and Technology. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.