คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยหRead More →

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวRead More →

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ นักศึกษาสRead More →

อแสดงความยินดีกับ  น.ส.ศรภกรฉัตร ปิ่นทอง น.ส.สกุลกRead More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสRead More →